włączanie urządzenia Pregnabit Pro przed badaniem Pregnabit Pro – włączenie urządzenia: przez ok. 2–3 sekundy należy przycisnąć przycisk znajdujący się po lewej stronie urządzenia.
zalogować się do badania CTGW celu przeprowadzenia badania urządzeniem Pregnabit Pro należy zalogować się używając konta użytkownika, które zostało stworzone na platformie telemedycznej lub kodem PIN przekazanym od personelu medycznego.
 
Podłączenie sond do KTG / probes connection for CTGPodłączenie sond do urządzenia. Sondy należy podłączyć poprzez dedykowane porty na górze urządzenia.
 
nałóż żel do KTG na sondęNałożenie żelu na sondę FHR. Żelem do USG należy pokryć całą wewnętrzną powierzchnię sondy.
 
zamocuj sondy CTG KTGUłożenie sondy FHR. Przesuwając sondę po brzuchu należy znaleźć najbardziej wyraźny dźwięk bicia serca dziecka i w tym miejscu umieścić sondę FHR, którą należy zapiąć pasem.
 
pasy i sondy KTGUłożenie sondy TOCO. Sondę należy umieścić w górnej części brzucha i zapiąć pasem.
 
Pulseoximeter on fingerZałożenie i uruchomienie pulsoksymetru. Klips należy zacisnąć na palcu (zalecany palec wskazujący lewej dłoni) i włączyć poprzez przyciśnięcie przycisku ON/OFF.
 
Przed rozpoczęciem badania należy uzupełnić ankietę wyświetlaną na ekranie urządzenia.
 
Start CTG ExaminationNależy rozpocząć badanie.
Czas badania wynosi co najmniej 30 minut.
 
baby movements CTG Ruchy płodu w trakcie badania należy sygnalizować poprzez naciśnięcie przycisku bocznego po prawej stronie urządzenia lub przycisku na ekranie wyświetlacza z symbolem stópki.
Należy go naciskać zawsze, gdy odczuwany jest ruch płodu.
W trakcie badania należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.
 
CTG data transmissionDane z badania wysyłane są do platformy telemedycznej na bieżąco, jednakże w przypadku słabego zasięgu sieci komórkowej ich wysyłka może trwać nawet po zakończeniu badania.
 
Czyszczenie sond KTGPo zakończonej wysyłce danych należy odpiąć sondy i oczyścić je chusteczkami do dezynfekcji.
 

Więcej informacji nt. mobilnego KTG Pregnabit Pro:
O mobilnym KTG Pregnabit Pro – system nadzoru nad ciążą